Αποτελέσματα 10km 2016

Γενική κατάταξη:Final _10km
Κατάταξη ανά ηλικιακή κατηγορία: Final _10kmAGE