Αποτελεσματα 1km 2016

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα: Final 1km
Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία: Final 1kmAGE