Αποτελέσματα 5km 2016

Γενική κατάταξη: Final 5km
Κατάταξη ανά ηλικιακή κατηγορία: Final 5kmAGE