Ανεβάστε εδώ άμεσα την τρέχουσα επικαιρότητα!

Ημερομηνία: 2022-01-15

Από: Jamesboymn

Θέμα: Весь о деревообработке

Сайт [url=]drevesina.net[/url] посвящен отделочным и строительным материалам из древесины. Творец блога, Остахов Алексей Михайлович, инженер-строитель по образованию. Начинал свою трудовую деятельный с рабочих специальностей штукатура и плотника. После отучился в Политехническом институте им. Черномырдина сообразно специализации «Промышленное и гражданское строительство» в 1996-2001 г. Трудовой стаж в строительных фирмах начинал с рабочего, был бригадиром и потом стал прорабом.


Πίσω