ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

2013-09-22 19:48

17:00-18:00        2 τμήματα καθημερινά

α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και

β) Β'-Γ'-Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

17:15-18:15        1 τμήμα καθημερινά

α) Ε'-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

18:00-19:00        3 τμήματα καθημερινά

α) Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

β) Δ'-Ε'-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

γ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ

 

19:00-20:00        1 τμήμα καθημερινά

α) Ε'-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00 ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΙΚΙΕΣ

 

 

—————

Πίσω