Δημοτικό Στάδιο "Χαλικάκι"

2021-09-01 00:00

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
α) ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

 
17:00-18:00 

 
10:00-11:00

a) Α'-Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
β) Γ'-Δ'-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
γ) ΣΤ' ΔΗΜ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
17:00-18:00 10:00-11:00
α) Α'-Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

β) Γ'-Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

γ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
18:00-19:00 10:00-11:00
Ε΄-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-  ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 19:00-20:00 10:00-11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΕΙΩΝ ΤΕΦΑΑ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  

 

              

—————

Πίσω