ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ


Δημοτικό Στάδιο "Χαλικάκι"

2013-09-18 00:00

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
α) ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ

 
16:00-17:00 μόνο (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

 
10:00-11:00
α) ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ
β) 
Α'-Β'-Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
γ) Δ'-Ε'-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
δ) ΣΤ' ΔΗΜ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
17:00-18:00 10:00-11:00
α) Α'-Β'-Γ'- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
β) Δ'-Ε'-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
γ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

 
18:00-19:00 10:00-11:00
Ε΄-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  19:00-20:00 10:00-11:00
     
     

 

              

—————

Πίσω